Åpningstider

Mandag 17-23

Onsdag 17-21

Torsdag 17-21

Nøkkelklubb for medlemmer av Horten Biljardklubb med månedskort utover ordinære åpningstider.