Samtykkeerklæring – til foto, video og lydopptak (voksne)

 Personvern-samtykkeerklering-voksne-foto-video-lyd

Samtykkeerklæring – til foto, video og lydopptak (voksne)

Bakgrunnsinformasjon:

Ifølge lovgivningen om bruk av personopplysninger, må vi ha samtykke for å kunne benytte bilder, video og lydopptak. Kravet gjelder ikke i forhold til situasjonsbilder, hvor det er aktiviteten eller en situasjon, som er det egentlige formål med bildet. Kravet gjelder kun i forhold til portrettbilder, hvor formålet er å vise bilde, video eller lydopptak av en eller flere bestemte personer. For å være sikre på at vi overholder alle regler i Horten Biljardklubb, ber vi derfor om samtykke til at vi kan benytte bilder, video- og lydopptak som er tatt i forbindelse med besøk på Horten Biljardklubb.

Det ytes ikke vederlag for Horten Biljardklubbs bruk av bilder, video- og lydopptak.

Biljardklubben videreselger ikke foto-, video- og lydopptak.

Etiske regler for bruk av foto-, video- og lydopptak:

  1. Foto-, video- og/eller lydopptak skal ikke kunne oppleves som krenkende for personen på bildet eller pårørende.
  2. Hvis personen på bildet eller pårørende ønsker foto-, video- og/eller lydopptak fjernet, skal dette skje omgående.

Ethvert samtykke kan til enhver tid tilbakekalles ved skriftlig henvendelse til Horten Biljardklubb.

Samtykke:

Jeg gir herved samtykke til at foto-, video- og lydopptak kan brukes og offentliggjøres av Horten Biljardklubb på biljardklubbens hjemmeside, sosiale medier, trykte foldere og brosjyrer, nyhetsbrev og annet eksternt målrettet materiale.

Samtykke gis for:

Navn:

Adresse:

 

Dato: _____________________ Underskrift: ______________________________________________