Årsmøte Horten BIljardklubb 2022

onsdag 16.03.2022    KL 08.33

Digitalt årsmøte Horten Biljardklubb 23. mar. 2022 18.00.00 Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 22 mars 2022 kl 1800. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Du kan delta i møtet på datamaskinen eller mobilappen. Det er ikke nødvendig å laste ned Teams for å delta.

arsmote-2020Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 22 mars 2022 kl 1800. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Du kan delta i møtet på datamaskinen eller mobilappen. Det er ikke nødvendig å laste ned Teams for å delta.

Påmeldingsinformasjon, samt årsmøtedokumenter er sendt ut på epost til klubbens medlemmer. Ta kontakt på post@hortenbiljardklubb.no dersom du ikke har mottatt eposten.