Koronainformasjon fra Horten Biljardklubb 14 desember 21

tirsdag 14.12.2021    KL 12.00

Horten BIljardklubb's styre har i dag hatt styremøte ift myndighetenes nye koronaregler.

PS! Fredagens tullebord avlyses

Når det gjelder turneringene i pool og snooker vil disse fortsette inntil det eventuelt kommer nye regler som forbyr idrettsaktivitet. Turneringene blir ikke tellende som rankingturneringer. Det blir maksimalt 20 deltagere etter førstemann til møllenprinsippet ved påmelding i cuescore.

Medlemmer med månedskort trener som de selv ønsker.

All aktivitet i klubblokalet er underlagt myndighetenes til enhver tid gjeldende koronareglement.

PS! Koronareglementet er slått opp på oppslagstavlen, og skal følges av alle.

Med hilsen

Styret, Horten BIljardklubb