Lysstyring

lørdag 05.08.2023    KL 02.10

Lysstyring på poolbordene.

Som ett strømsparetiltak er det blitt montert lysstyring på poolbordene slik at man kun tenner lyset på de bordene som benyttes. Tilsvarende vil bli montert på snookerbordene.

For å skru på lyset på ønsket bord skrur man først på hovedlysbryteren ved kiosken.

 

Deretter velger man "unit" (bord) 1-7, og trykker på ON.

 

For å skru av lyset på ett bord trykker man på OFF. For å skru av lyset på alle bordene samtidig skrur man av hovedlysbryteren. Denne må alltid skrus av når siste mann forlater klubblokalet slik at bakgrunnsbelysningen er avslått når ingen er tilstede.

 

Fjernkontrollen er montert rett ved siden av hovedstrømbryteren.